Praktijk Liberi heeft ruime ervaring in het opzetten (en begeleiding) van plusklassen.

Als eerste wordt, samen met het gehele team of met de directie, gekeken naar de visie van de school ten aanzien van hoogbegaafdheid en de aanwezige randvoorwaarden om een plusklas te realiseren. Vanuit deze gegevens zal Praktijk Liberi een voorstel Plan van Aanpak aanbieden, rekening houdend met de (on)mogelijkheden van de school. Na aanpassingen kan ervoor gekozen worden de plusklas te laten begeleiden door Praktijk Liberi; dit is in alle gevallen tijdelijk.

Het is de bedoeling dat de plusklas na verloop van tijd overgenomen wordt door een teamlid, die affiniteit heeft met de doelgroep en liefst ook een opleiding heeft gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid. Praktijk Liberi draagt zorg voor een deskundige overdrachtperiode, waarin dit teamlid mee zal draaien in de plusklas en zich de visie, opzet en inhoud van de plusklas eigen zal maken.