over praktijk liberiAl vroeg wist ik dat ik later met kinderen wilde werken. Kinderen zijn puur, eerlijk en uniek en hoewel hun identiteit gedeeltelijk is gevormd door erfelijk factoren, zien we dat ook opvoeding grote invloed heeft op de ontwikkeling van een kind.

Omdat ook ik graag enige invloed wilde uitoefenen op de ontwikkeling van kinderen, was het onderwijs voor mij een logische keuze. Na het afronden van de PABO volgde ik nog een jaar de studie tot remedial teacher. Hierbij lag het accent op het begeleiden van leerlingen met leer- of gedragsproblematiek(en).

Meerdere jaren heb ik in het basisonderwijs gewerkt: in verschillende groepen, met verschillende kinderen. Al gauw werd me duidelijk dat ik me verder wilde ontwikkelen op pedagogisch gebied. Naast mijn werkzaamheden als groepsleerkracht en remedial teacher ben ik toen in Zwolle de deeltijdstudie pedagogiek gaan volgen. In 2007 heb ik hiervoor mijn Master Degree behaald, met als afstudeeronderwerp ‘kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’. Zo ontstond mijn interesse in hoogbegaafdheid.

Binnen het basisonderwijs heb ik mijn interesse in hoogbegaafdheid verder kunnen onderzoeken en ontwikkelen. Ik werd coördinator hoogbegaafdheid en mocht op gemeentelijk niveau nieuwe processen in gang zetten. De stap naar een eigen praktijk werd daardoor versneld.

In 2015 heb ik mijn diploma “ECHA specialist in Gifted Education” behaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen; ook werd ik geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid en mag ik mezelf “Talent Vaardig” begeleider noemen.

Als moeder van twee jonge kinderen weet ik als geen ander hoe belangrijk het voor ouders is, dat je kind lekker in zijn vel zit. Het benutten van talent, in welke vorm dan ook, ligt hier mijns inziens aan ten grondslag. Niet uitgaan van wat een kind niet kan, maar juist uitgaan van mogelijkheden en kansen. Daar sta ik voor!