Missie

Praktijk Liberi biedt op praktische wijze hulp en ondersteuning aan (hoog)begaafde kinderen, hun ouders én aan scholen. Door laagdrempeligheid, korte lijnen en een heldere, theoretisch onderbouwde, aanpak wordt vanuit een hulpvraag passende begeleiding gerealiseerd. Er wordt hierbij gewerkt vanuit de overtuiging dat hoogbegaafdheid een kans is, en dat kinderen het best tot hun recht komen, wanneer zij in hun kracht staan en zich gelukkig voelen!

Visie

Praktijk Liberi werkt vanuit het drieluik “leren leren, leren denken, leren leven”; drie pijlers die er gezamenlijk voor zorgen dat een kind zich gelukkig voelt en zich optimaal kan ontplooien.

Leren leren: vaardigheden, kennis en leerattitudes ontwikkelen die het kind zullen helpen zich ook op het voortgezet onderwijs optimaal te ontwikkelen.

Leren denken: succesvol intelligent zijn/ worden door balans te vinden in analytische, praktische en creatieve denkvaardigheden (Robert Sternberg).

Leren leven: In je kracht staan, een positief zelfbeeld ontwikkelen, (leren) omgaan met jezelf en de wereld om je heen, mindset.